Öregrunds
Bergsprängningstjänst

Transport i Östhammar och Tierp

Öregrunds Bergsprängningstjänst AB har lång och bred erfarenhet av t.ex. sprängningsarbeten, markarbeten och entreprenadarbeten. Vi vänder oss till företag och privatpersoner i Östhammar och Tierp med omnejd.

Certifierad för enskilt avlopp
Du kan kontakta oss för markarbeten och grävningsarbeten såsom schaktarbeten, grävning för brunn och avlopp. Vi är ME certifierade för enskilt avlopp - klicka här för att läsa mer om vad som gäller i kommunen. Vi kan även hjälpa er med t.ex. dammar, grunder och dräneringsarbeten. Här kan du få gratis information från ledningskollen om var viktiga ledningar är nedgrävda för bättre planering innan markarbete. 


Vi utför både mindre och mer omfattande bergsprängningar. Vi erbjuder även bergsprängningar i tätort. Genom vår erfarenhet, kompetens och engagemang ser vi till att utföra sprängningsarbetet säkert och ansvarsfullt så att era önskemål och förväntningar blir uppfyllda. Vi är medlemmar i Bergsprängnings Entreprenörernas Förening.


Vintertid kan du anlita oss för snöröjning och halkbekämpning. Vi vänder oss till privatpersoner, föreningar, samfälligheter, företag m.m. Genom åren har vi skaffat oss en gedigen kunskap i branschen. När du anlitar oss kan du känna dig säker på att du får ett väl utfört arbete av erfaren och serviceinriktad personal.


I vår maskinpark har vi godkända och ändamålsenliga maskiner som passar för just ert uppdrag och tomt.

Öregrunds Bergsprängningstjänst AB, Gräsö, grävmaskin
BEF - Bergsprängnings Entreprenörernas Förening, Öregrunds Bergsprängningstjänst AB, Gräsö

KABELPLACERING
GRATIS KONTROLL AV KABELPLACERING PÅ JUST ER TOMT:

Ledningskollen.se, Öregrunds Bergsprängningstjänst AB, Gräsö Östhammars Kommun, logo, Öregrunds Bergsprängningstjänst AB